Με τις εκτιμήσεις και υποδείξεις σας βοηθάτε στη βελτίωση του προγράμματος και ενθαρρύνετε τη συνέχισή του.