Οδηγίες Συμπλήρωσης της Δήλωσης συμμετοχής
Θα χρειαστείτε να έχετε σε ηλεκτρ. μορφή(μπορείτε και φωτογραφία) τα εξής:

Βεβαίωση γιατρού: που κρίνει ικανό το παιδί να συμμε

τάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp 2024 (Ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο)

Step 1 of 3

 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Δήλωσης συμμετοχής
Θα χρειαστείτε να έχετε σε ηλεκ/νικη μορφή(μπορείτε και φωτογραφία) τα εξής:
1)Βεβαίωση γιατρού: που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp 2024 (Ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο)


Step 1 of 3