Οδηγίες Συμπλήρωσης της Δήλωσης συμμετοχής στο Summer camp 2023 Ο Πρωταθλητής
Θα χρειαστείτε να έχετε σε ηλεκτρ. μορφή(μπορείτε και φωτογραφία) τα εξής:

 


1)Βεβαίωση γιατρού: που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp 2023 (Ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο)

2)Αποδεικτικό κατάθεσης: Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να κάνετε upload στο αντίστοιχο πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης

ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
2106852436


Γράψτε τυχόν αλλεργίες που έχει το παιδί σας, αν δεν έχει γράψτε στο πεδίο ΟΧΙ / Write down any allergies your child has, if they don't have any write in the field NO
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ενημερωθείτε πρώτα για τη διαθεσιμότητα των θέσεων της προσφοράς
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να κάνετε upload σε αυτό το πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης. / To complete your registration, you will need to upload the proof of bank deposit in this field.
Που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp (ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον έναν χρόνο) Which deems the child capable of participating in the Summer Camp activities (the school's certificate is valid if it does not exceed one year)
* Τον Αύγουστο δεν υπάρχει μεταφορά
=

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1) Πληρωμή με μετρητά
2) Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό

IBAN Λογαριασμού: G R 5 8 0 11 0 6 9 2 0 0 0 0 0 6 9 2 2 9 6 0 0 4 4 5
(Εθνική τράπεζα)
Δικαιούχος: ΑΠΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Αιτιολογία Κατάθεσης:
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος & επιλεγμένοι περίοδοι
[π.χ. Παπαδόπουλος Γιώργος 2η και 3η περίοδο]

 

 

 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Δήλωσης συμμετοχής
Θα χρειαστείτε να έχετε σε ηλεκ/νικη μορφή(μπορείτε και φωτογραφία) τα εξής:
1)Βεβαίωση γιατρού: που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp 2023 (Ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο)

2)Αποδεικτικό κατάθεσης: Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να κάνετε upload στο αντίστοιχο πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης

ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
2106852436

Γράψτε τυχόν αλλεργίες που έχει το παιδί σας, αν δεν έχει γράψτε στο πεδίο ΟΧΙ / Write down any allergies your child has, if they don't have any write in the field NO
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ενημερωθείτε πρώτα για τη διαθεσιμότητα των θέσεων της προσφοράς
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να κάνετε upload σε αυτό το πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης. / To complete your registration, you will need to upload the proof of bank deposit in this field.
Που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp (ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον έναν χρόνο) Which deems the child capable of participating in the Summer Camp activities (the school's certificate is valid if it does not exceed one year)
* Τον Αύγουστο δεν υπάρχει μεταφορά
=

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1) Πληρωμή με μετρητά
2) Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό

IBAN Λογαριασμού: G R 5 8 0 11 0 6 9 2 0 0 0 0 0 6 9 2 2 9 6 0 0 4 4 5
(Εθνική τράπεζα)
Δικαιούχος: ΑΠΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Αιτιολογία Κατάθεσης:
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος & επιλεγμένοι περίοδοι
[π.χ. Παπαδόπουλος Γιώργος 2η και 3η περίοδο]