Οδηγίες Συμπλήρωσης της Δήλωσης συμμετοχής
Θα χρειαστείτε να έχετε σε ηλεκτρ. μορφή(μπορείτε και φωτογραφία) τα εξής:

 


1)Βεβαίωση γιατρού: που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp 2022 (Ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο)

2)Αποδεικτικό κατάθεσης: Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να κάνετε upload στο αντίστοιχο πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης

Γράψτε τυχόν αλλεργίες που έχει το παιδί σας, αν δεν έχει γράψτε στο πεδίο ΟΧΙ
Για την προσφορά προκράτησης εισάγεται: προκράτηση (Εξάντληση θέσεων προσφοράς για τη 1η και 2η περίοδο)
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να κάνετε upload σε αυτό το πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης.
Που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp (ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον έναν χρόνο)
=

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1) Πληρωμή με μετρητά
2) Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού 69236566753
IBAN Λογαριασμού GR1701106920000069236566753
Δικαιούχος Καρρά Μαργαρίτα
Αιτιολογία Κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

 

 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Δήλωσης συμμετοχής
Θα χρειαστείτε να έχετε σε ηλεκ/νικη μορφή(μπορείτε και φωτογραφία) τα εξής:
1)Βεβαίωση γιατρού: που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp 2022 (Ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον ένα χρόνο)

2)Αποδεικτικό κατάθεσης: Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να κάνετε upload στο αντίστοιχο πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης

Γράψτε τυχόν αλλεργίες που έχει το παιδί σας, αν δεν έχει γράψτε στο πεδίο ΟΧΙ
Για την προσφορά προκράτησης εισάγεται: προκράτηση (Εξάντληση θέσεων προσφοράς για τη 1η και 2η περίοδο)
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να κάνετε upload σε αυτό το πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης.
Που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp (ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον έναν χρόνο)
=

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1) Πληρωμή με μετρητά
2) Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού 69236566753
IBAN Λογαριασμού GR1701106920000069236566753
Δικαιούχος Καρρά Μαργαρίτα
Αιτιολογία Κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος